Faktúry, objednávky a verejné obstarávanie

Dňom 01.01.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 382/2011 Zz, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Zz o slobodnom prístupe k informáciám ao zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 382/2011 Zz)

Novela zákona o slobode informácií priniesla viaceré zmeny týkajúce sa povinného zverejňovania objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu.

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2012 do 31.12.2012):

1. Objednávky tovarov, služieb a prác v roku 2012

2. Faktúry za výrobky, služby a práce v roku 2012

Zoznam povinne zverejnených objednávok a faktúr za tovar, služby a prácu (od 01.01.2013 do 31.12.2013):

1. Objednávky tovarov, služieb a prác v roku 2013

2. Faktúry za výrobky, služby a práce v roku 2013

Zoznam povinne objednaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2014 do 31.12.2014):

1. Objednávky tovarov, služieb a prác v roku 2014

2. Faktúry za tovary, služby a práce v roku 2014

Zoznam povinne zverejnených objednávok a faktúr za tovar, služby a prácu (od 01.01.2015 do 31.12.2015):

1. Objednávky tovarov, služieb a prác v roku 2015

2. Faktúry za výrobky, služby a práce v roku 2015

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2016):

1. Objednávky tovarov, služieb a prác v roku 2016

2. Faktúry za tovary, služby a práce v roku 2016

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2017):

1. Objednávky tovarov, služieb a prác v roku 2017

2. Faktúry za výrobky, služby a práce v roku 2017

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovar, služby a prácu (od 01.01.2018):

1.  Objednávky tovarov, služieb a prác v roku 2018

2. Faktúry za výrobky, služby a práce v roku 2018

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovar, služby a prácu (od 01.01.2019):

  1. Objednávky tovarov, služieb a prác v roku 2019

  2. Faktúry za výrobky, služby a práce v roku 2019

 

Verejné obstarávanie

Podľa ustanovení § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Zz o verejnom obstarávaní ao zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad zverejňuje súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur:

Verejné obstarávanie - 2011

Verejné obstarávanie - 2012

 

Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Zz o verejnom obstarávaní ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013

Výzva na predloženie cenovej ponuky (2.10.2013)

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky (30.10.2013)

Príloha č. 1 k Výzve z 30.10.2013

Príloha č. 2 k Výzve z 30.10.2013

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní - 1.Q / 2014

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní - 2.Q / 2014 a 3.Q / 2014

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní - 4.Q / 2014


>