Jednotné kontaktné miesto

Na základe smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu a jej transpozičného zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplýva Slovenskej republike povinnosť vytvoriť elektronickú verziu jednotných kontaktných miest (JKM).

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Úrad je začlenený do systému JKM.

Na stiahnutie: manuál pre JKM.


>