Kontakty

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

IČO: 42 129 079
DIČ: 2022547703


Adresa:
Sídlo Úradu:Slovanská 1
811 07 Bratislava
Korešpondenčná adresa:Slovanská 1
P.O.Box 63
810 05 Bratislava 15
Kontakt:
Telefónne číslo:+421(0)2 5726 7525
E-mailová adresa:udva@udva.sk
Podateľna
Úradné hodiny podateľne:Pondelok – Piatok: 09:00 – 15:00
E-mailová adresa pre podateľňu:udva@udva.sk
Úrad prijíma elektronické zásielky v dátových formátoch:.txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .zip
Bankové spojenie
Číslo účtu:SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód:SPSRSKBA
Kontaktné osobyTel. čísloE-mail
Generálny riaditeľ
JUDr. Lucia Geletová, poverená riadením Úradu
+421(0)2 5726 7516geletova@udva.sk
Asistentka generálneho riaditeľa
Jana Mrenová
+421(0)2 5726 7525mrenova@udva.sk
Zamestnanec zodpovedný za prípravu skúšok a agendu SVZ a OS
Mgr. Katarína Čambalová
+421(0)2 5726 7515cambalova@udva.sk
Zamestnanec zodpovedný za kontrolu sústavného vzdelávania
Ing. Mária Chrenková
+421(0)2 5726 7514chrenkova@udva.sk
Zamestnanec zodpovedný za evidenciu licencií a vedenie zoznamov
Bc. Veronika Marková
+421 (0)2 5726 7529markova@udva.sk